HAMA Kylpasta MX-2 För CPU Prossesorer

HAMA Kylpasta MX-2 För CPU Prossesorer

Detaljer

HAMA

74367-524

Ny

Slut i lager

111,20 kr

Lägg till i inköpslistan


Maila mig när produkten finns i lager.
Du bevakar nu denna produkt!
Icke elektriskt ledande!; ej kapacitiv! Miljöfarlig. Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. /

- Densitet: 3,35
- Kapacitet: 4 g
- Viskositet: 2850 P