KÖPVILLKOR

DANGSTONS
Swedish Ason Group AB
Bultgatan 31B
442 40 Kungälv

Org.nr:559028-4682

Endast privatpersoner eller representanter för företag, som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra köp via Dangstons.se

1. Pris och betalning
1.1 Priserna för de beställda varorna är de som anges på Dangstons.se vid den tidpunkt ordern läggs. Alla priser är inklusive 25% moms om inte annat anges.

2. Leverans
2.1 Det tillkommer en leveransavgift på vissa beställningar beroende på vikt och storlek. Avgiften motsvarar kostnader för expeditionsavgift, fraktkostnad och hantering.

2.2 Leverans av varor sker till den adress köparen har angivit vid köp. Det är köparens ansvar att hålla sina uppgifter uppdaterade och vid fel angiven adress står köparen för alla förluster. Alla paket skickas med Posten eller DHL och det är köparens ansvar att ange tillräcklig information för att fraktaktören ska kunna leverera såsom t.ex. rätt angivet namn på dörren eller företagsnamn vid leverans till företagsadress. Vid fel angivna uppgifter tillkommer en avgift á 99kr och köparen ansvarar för förlust av varor vid leveranser till fel adress.

2.3 Leveranstiden är vanligtvis 3-6 arbetsdagar för de varor som vi har i lager. Tänk på att alla våra leveranstider är ungefärliga och ingen garanti. Vi strävar alltid efter att leverera så snabbt som möjligt men det kan ske förseningar från underleverantör eller fraktleverantörens sida.

3. Reklamation & ångerrätt
3.1 Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av den/de produkter du beställt.

3.2 För att kunna utnyttja ångerrätten krävs att varan är i oförändrat skick. Produkt och förpackning skall vara oanvänd i samma skick som den mottogs. Om dessa krav inte fylls förbehåller sig Dangstons.se sig rätten att neka reklamationen och varan erbjuds att skickas tillbaka till konsumenten mot en avgift á 49kr.

3.3 Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via e-post. Vi tar därefter ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc.

3.4 Observera även att det enligt lag är du som ska betala ytterligare fraktkostnader. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader och fakturakostnader att återbetalas till dig inom 14 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i väsentligt oförändrat skick.

3.5 Tänk på att du ansvarar för returförsändelsen. Skicka därför alltid dyrare produkter spårbart och väl paketerat! Vi tar inget ansvar för försvunna paket eller transportskador till följd av dålig emballering vid retur.

3.6. Dangstons säljer datorer, kringutrustning och elektronikvaror från ett flertal stora tillverkare. Dessa har nästan undantagslöst egna service- och supportorganisationer som tar hand om defekta produkter, installationssupport och dylikt.
Vissa tillverkare byter ut produkten om den inte fungerar vid leverans medan andra valt att reparera dem från första dagen. Detta förfarande är inget Dangstons kan påverka utan det är tillverkarnas respektive policy som styr detta.

4. Avbeställning
4.1 En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, d.v.s köpbekräftelse eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen.

5. Säkerhet
5.1 Dangstons.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas sedan över till vår säkerhetspartner för vidare uppföljning.

6. Information, pris och bilder

6.1 Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel vad gäller varans avbildning, pris ,lagersaldo och specifikationer utan varsel. För produktbilder i vår webbutik ska de inte ses som absolut exakta avbildningar av en viss vara.

6.2 Vid tryckfel och teknisk störning som resulterar i fel pris förbehåller vi rätten att korrigera prisinformation efter beställning. D.v.s om en vara har uppenbarligt fel pris och ligger väl under marknadsvärde eller inköpspris så utfärdas en ny, korrekt faktura där köparen är betalningsskyldig. Köparen har naturligtvis möjlighet att vid detta fall returnera varan kostnadsfritt och annullera köpet.

7. Skador
7.1 Alla våra produkter som skyddar en annan enhet såsom mobiltelefon, surfplatta och liknande är enbart rekommenderade skydd och vi reserverar oss mot skador som kan förekomma på telefonen eller liknande enhet. Det är konsumentens ansvar att skydda sin enhet och avgöra om skydden är tillräckliga. Detta gäller även tillbehör till enheter då det är konsumentens ansvar att använda våra produkter på ett ansvarsfullt sätt och skydda sin enhet.

8. Force majeure
8.1 Skulle Dangstons.se på grund av omständighet, som kan anses ligga bortom Dangstons.se:s kontroll (”Force majeure”), vara förhindrad att utföra våra åtaganden gentemot dig, utgör detta inte ett avtalsbrott.

9. Tvist
9.1 Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

10. Personuppgifter
10.1 Samtliga personuppgifter lagras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

10.2 Du har rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till nedanstående adress få information om vilka uppgifter om dig som finns i våra register och hur de används. Vi lämnar aldrig ut de uppgifter vi har lagrat om dig till tredje part.

11. Upphovsrätt
11.1 Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats, tillhör Dangstons.se och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med Dangstons.se. Annat användande såsom reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från Dangstons.se.

12. Ändring av villkoren
12.1 Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen). Säljaren rekommenderar att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.